ОХОРОНА ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


Для охорони водойм від забруднення стічними водами ГИПРОКОКС передбачає:

  • Поділ систем каналізації за джерелами їх утворення (дощова, шламова, господарсько-побутова, фенольна).
  • Установку очищення шламових вод для систем мокрого пилоочищення і гідроприбирання.
  • Установку механічної та біохімічної очистки виробничих фенольних стічних вод з використанням очищених стічних вод на території коксохімпідприємств.

00 / 00

Сучасні біохімічні установки ГИПРОКОКС забезпечують ефективність очищення:

до 99 %

від фенолу

до 90-97%

від інших речовин

Сучасні біохімічні установки ГИПРОКОКС забезпечують ефективність очищення:

до 99 %

від фенолу

до 90-97%

від інших речовин


ГИПРОКОКС розробляє документацію:

  • Очисних споруд фенольних стічних вод.
  • Споруд збору та очистки шламових і дощових стічних вод.
  • Принципових схем і балансів водопостачання та водовідведення.
  • Зовнішніх мереж і споруд каналізації та водопостачання, в тому числі оборотного.
  • Міжцехових комунікацій на колонах, в тунелях і каналах.