СТРУКТУРА ІНЖИНІРИНГУ

ГИПРОКОКС – провідна компанія на міжнародному ринку інжинірингу, яка розвиває технології та науку в області коксохімічного виробництва.

Наша стратегія:

Для збереження положення лідера на ринку ми постійно підвищуємо науково-технічний рівень наших розробок і послуг за рахунок впровадження сучасних технологій і обладнання.

Ми активно дотримуємося прогресивних тенденцій інжинірингу, розвиваємо і примножуємо класичний досвід коксохімічних технологій.
Головне в роботі ГИПРОКОКС – нові технології, залучення екологічних новацій та енергозберігаючих процесів, тому що тільки так ми гармонійно розвиваємо бізнес наших партнерів.

ГИПРОКОКС, як головне підприємство в галузі, пишається своїм науковим надбанням. «Справочник коксохимика» від ГИПРОКОКС – основний науковий капітал для всіх фахівців-коксохіміків. Ми раді розвивати науку і супроводжувати всі інституції та підприємства коксохімічної промисловості.

Ми вважаємо за необхідне дивитися на проекти з позиції власника бізнесу, тому усвідомлюємо свою відповідальність за успішність коксохімічних підприємств.

Керівництво ГИПРОКОКС розуміє, які саме фундаментальні зміни потрібні діючим підприємствам галузі, і успішно втілює їх у проектах розширення, реконструкції та модернізації.

Інжинірингові рішення ГИПРОКОКС – симбіоз класики і сучасності, унікальний досвід, який допомагає створювати успішні бізнес-проекти, в тому числі проекти глобальних масштабів.

Інжиніринг ГИПРОКОКС

Класичні технології коксохімічного виробництва Екологічні технології Нові технології переробки профіцитної вуглецевмісної сировини Інфраструктура підприємств Енергозберігаючі системи Інжиніринг ГИПРОКОКС
Технології та технологічні схеми:
 • Прийом, розвантаження, складування, підготовка вугілля до коксування за встановленими для кожного комплексу технологічними схемами.
 • Коксування шихти, в тому числі спеціально підготовленої, в горизонтальних, кільцевих та інших печах.
 • Отримання пекового коксу.
 • Виробництво термоантрациту.
 • Гасіння коксу: мокре, сухе.
 • Уловлювання, переробка хімічних продуктів коксування, утилізація відходів виробництва.
 • Отримання з вуглецевмісної сировини синтез-газу і на його основі синтетичних моторних палив.
 • Виробництво енергії.
 • Автоматизоване управління технологічними процесами.
 • Допоміжні виробництва.
Проектування об'єктів:
 • Підготовка території будівництва.
 • Вуглепідготовчий цех (прийом, розвантаження, розморожування, складування, дроблення і змішування вугілля, подача його у виробництво, спеціальні установки підготовки шихти).
 • Коксовий цех (вугільні башти, коксові батареї, системи безпилової видачі коксу, димові труби, тепляки (ангари), системи мокрого і сухого гасіння коксу, об'єкти розсівання коксу та ін.).
 • Цех уловлювання хімічних продуктів коксування.
 • Цех очищення коксового газу від сірководню.
 • Цех переробки сирого бензолу.
 • Смолопереробний цех.
 • Установки переробки вторинних хімічних продуктів коксування.
 • Пекококсовий цех.
 • Установка прожарювання і сухого гасіння пекового коксу.
 • Споруди очищення стічних вод.
 • Міжцехові технологічні комунікації.
 • Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення (службові будівлі, санітарно-побутові, ремонтно-складські об'єкти та ін.).
 • Енергетичні об'єкти (теплосилове господарство, компресорні, об'єкти електропостачання та ін.).
 • Об'єкти транспортного господарства і зв'язку.
 • Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання.
 • Об'єкти далекої газопередачі.
 • Послуги із благоустрою та озеленення території.
Надання таких послуг:
 • Розробка інвестиційних проектів і бізнес-планів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення коксохімічних підприємств.
 • Розробка перспективних планів і техніко-економічних обґрунтувань оптимальної структури коксохімічного виробництва.
 • Розробка генеральних планів коксохімічних підприємств і виробництв в складі інтегрованих металургійних підприємств або окремо розташованих коксохімічних заводів, участь у виборі майданчика для будівництва, визначення обсягу необхідних топогеодезичних та інженерно-геологічних вишукувань.
 • Комплексна розробка науково-технічної документації із застосуванням технології інформаційного 3-х мірного проектування для будівництва, реконструкції, розширення та технічного переоснащення коксохімічних підприємств.
 • Підготовка технічної документації для замовлення і виготовлення вогнетривких матеріалів, коксових машин і обладнання.
 • Авторський нагляд за будівництвом об'єктів коксохімічних підприємств і монтажем обладнання.
 • Участь у пуску, налагодженні та досягненні гарантійних показників та супровід при експлуатації об'єктів коксохімічних підприємств.
 • Обстеження технічного стану об'єктів коксохімічного виробництва.
 • Надання консультаційних послуг при виконанні комплексного проекту або його окремих частин.
 • Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
 • Складання технічних тендерних і контрактних специфікацій, надання консультаційних послуг при організації та проведенні конкурсних торгів.