Політика якості

Головна мета

Отримання прибутку шляхом надання конкурентоспроможних на світовому ринку інжинірингових послуг, включаючи створення науково-технічної документації для нового будівництва, реконструкції та модернізації коксохімічних підприємств.

 

Стратегія

Постійно вдосконалювати науково-технічний рівень розробок і послуг за рахунок впровадження сучасних технічних рішень, технологій і устаткування, що дозволяють зберегти лідируючу позицію підприємства на вітчизняному ринку, а також зміцнити й розширити конкурентні позиції на світовому ринку інжинірингових послуг.

 

Для досягнення поставленої мети ДП «ГИПРОКОКС» виділяє основні напрямки в своїй діяльності:

  • систематичний аналіз поточних і перспективних вимог Замовників і їх задоволеність нашою продукцією;
  • впровадження енергоефективних та екологічно безпечних технологій
  • розробка нових напрямків отримання синтез-газу і синтетичних моторних палив;
  • впровадження сучасних технологій проектування з використанням сучасних програмних і апаратних засобів;
  • розвиток і вдосконалення діючої системи управління якістю з урахуванням вимог 180 9001;
  • постійна участь в галузевих загальноукраїнських та міжнародних виставках і конкурсах на кращу організацію з надання інжинірингових послуг;
  • щорічна публікація інформації про діяльність підприємства щодо вдосконалення і поліпшення якості науково-технічної документації в періодичних галузевих журналах і виданнях гірничо-металургійного комплексу;
  • постійне навчання та підвищення компетентності працівників підприємства;
  • створення комфортних умов праці для працівників підприємства за рахунок ремонту і оновлення виробничих приміщень, оснащення робочих місць сучасною обчислювальною технікою і необхідними програмними засобами та продуктами;
  • забезпечення системи оплати праці працівників підприємства, адекватної кількості і якості створюваної кожним з них науково-технічної продукції.