ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

ПЕРЕРОБКА ВУГЛЕЦЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ

01

Виробництво продуктів із сировини, що містить вуглець

Сировина

Деревина

Вугілля буре

Кам'яне вугілля

Біомаса

02

Виробництво продуктів із сировини, що містить вуглець

Газифікація

Сірка

CO2

Шлак

Будівельні матеріали

03

Виробництво продуктів із сировини, що містить вуглець

СІНГАЗ

Синтетичний природний газ

Дизельне паливо

Електроенергія

Пара

Бензин

Водень для виробництва губчатого заліза

Хімікати

Добрива


Альтернативні технології використання вуглецевмісної сировини

00 / 00
Сучасні економічні виклики:
 • Недостатній видобуток нафти і газового конденсату.
 • Необхідність забезпечення раціонального і ефективного використання природних ресурсів.
 • Нестабільні ціни на нафту і моторне паливо.
 • Недостатня якість моторного палива вітчизняного виробництва.
 • Природоохоронні проблеми традиційного використання кам`яновугільного палива.
 • Вичерпання потенціалу традиційних технологій виробництва моторного палива.
установки переробки вугілля, газифікація бурого вугілля
Сучасні економічні виклики:
 • Недостатній видобуток нафти і газового конденсату.
 • Необхідність забезпечення раціонального і ефективного використання природних ресурсів.
 • Нестабільні ціни на нафту і моторне паливо.
 • Недостатня якість моторного палива вітчизняного виробництва.
 • Природоохоронні проблеми традиційного використання кам`яновугільного палива.
 • Вичерпання потенціалу традиційних технологій виробництва моторного палива.
газифікація синтез газ, газифікація вугілля, проектування газифікаторів

Реалізація проекту дозволить здійснити:

 • Заміщення імпорту моторного палива.
 • Збільшення виробництва моторного палива..
 • Зниження валютних державних витрат.
 • Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також фондів соціального страхування.
 • Створення додаткових робочих місць.
 • Забезпечення екологічної безпеки технологічних процесів і запобігання негативному впливу на навколишнє середовище.
Переробка вуглецевмісної сировини, газифікація вугілля

Застосування парокисневої та плазмохімічної газифікації вуглецевмісної сировини, а також технологій Фішера-Тропша, Метанол – в бензин та інших, забезпечать:

01

Дотримання екологічних норм, включаючи видалення двоокису вуглецю, що утворився в процесі переробки сировини з подальшою її утилізацією.

02

Значне зниження капітальних і експлуатаційних витрат і підвищення енергетичної ефективності виробництва.

03

Впровадження в Україні в короткі терміни перевіреної ефективної і високоліквідної технології.

Виробництво продуктів із сировини, що містить вуглець

З твердої вуглецевмісної сировини (вугілля, сланцю, твердих побутових відходів, біомаси, торфу і т.д.) за допомогою технологій ГИПРОКОКС можна отримати:

01

Синтетичний природний газ

02

Синтетичне моторне паливо.

03

Сировину для виробництва різних хімічних продуктів.

04

Сировину для виробництва електричної енергії.