Теплоенергетика

проектування енергетичних об'єктів
Виробництво пари різних параметрів і високоефективне вироблення електроенергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів металургійного і коксохімічного виробництв, а також викопних палив:
 • Вибір оптимальної схеми спільного вироблення пари і електричної енергії на підставі загального теплового та газового балансу виробництва.
 • Забезпечення низької собівартості виробленої пари і електричної енергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів.
 • Використання сучасного обладнання провідних виробників (котли і парові турбіни індивідуального виготовлення, газові турбіни, газопоршневі двигуни та інше).
розрахунок теплової схеми котельні
Реконструкція існуючих та будівництво нових котелень УСГК:
 • Вироблення пари енергетичних параметрів (Р = 3,9 МПа, t = 440оС і більше) за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу.
 • Теплові схеми котельні з високим рівнем енергозбереження.
 • Заходи щодо зниження викидів і зменшення стоків.
 • Утилізація надлишкових циркулюючих газів УСГК.
проектування і будівництво енергетичних об'єктів
Реконструкція енергетичних котелень і ТЕС:
 • Вибір оптимальної теплової схеми.
 • Ефективне використання палив, в тому числі за рахунок застосування інноваційних технологій.
 • Реконструкція основного і допоміжного обладнання (котли, турбогенератори, деаераційно-поживні установки, редукційно-охолоджувальні установки і т.д.).
реконструкція тес проектування
Застосування раціональних схем газопостачання:
 • Вибір оптимальної схеми газопостачання, що забезпечує мінімальне скидання газів на свічки.
 • Проектування газопідвищувальних станцій і газорегулюючих пунктів для підвищення/ пониження тиску паливних газів.
 • Проектування газокомпресорних станцій і систем очищення газів для можливості використання надлишкового паливного газу сторонніми споживачами.
 • Рішення по збору паливних газів в класичних і низькобюджетних «м'яких» газгольдерах.
проектування теплоенергетики
Проектування економічних і компактних джерел засобів виробництва (стиснене повітря, азот, демінералізована вода, тепло):
 • Вибір оптимальної схеми і потужності джерела.
 • Проектування повітрокомпресорних і азотних станцій, водопідготовчих установок, установок утилізації тепла.
 • Використання сучасного обладнання провідних світових та вітчизняних виробників.
проектування реконструкції котельні
Утилізація тепла димових газів коксових батарей:
 • Вироблення пари енергетичних параметрів в результаті утилізації тепла димових газів коксових батарей.
 • Утилізація коксового і доменного газів в установках з ККД = 0,97, завдяки вмісту в димових газах коксової батареї підігрітого кисню.
 • Зменшення забруднюючих речовин в продуктах горіння коксових батарей (NOx, СО, пил).
будівництво реконструкція котелень
утилізація тепла димових газів
установка утилізації тепла димових газів