Справочник коксохимика

Довідник коксохіміка

Довідник коксохіміка

Під керівництвом ГИПРОКОКС розроблено та видано унікальну наукову працю "Довідник коксохіміка" в 6 томах, в складанні якого взяли участь 75 авторів і 30 редакторів статей відомих в коксохімії фахівців.

Том 1. Вугілля для коксування. Збагачення вугілля. Підготовка вугілля до коксування (під ред. Борисова Л.М., Шаповала Ю.Г.).

Том 2. Виробництво коксу (під загальной ред. Рудики В.І., Зінгермана Ю.Ю.).

Том 3. Уловлювання і переробка хімічних продуктів коксування (під ред. Ковальова Є.Т.).

Том 4. Електропостачання. Забезпечення енергетичними ресурсами. Автоматизація керування технологічними процесами (під ред. Борисова Л.М.).

Том 5. Проектування, спорудження і уведення в експлуатацію об'єктів коксохімічного виробництва. Екологічна і промислова безпека (під ред. Кравченко О.М.).

Том 6. Економіка, організація й керування коксохімічним підприємством (під ред. Приступи О.М., Котлярова Є.І., Корнилової В.А.).

 

Довідник коксохіміка у 6 томах

01

том
1
Вугілля для коксування. Збагачення вугілля. Підготовка вугілля до коксування .

(під ред. Борисова Л.М., Шаповала Ю.Г.)

1
01томВугілля для коксування. Збагачення вугілля. Підготовка вугілля до коксування .

В першому томі наведена характеристика основних родовищ і технологічні властивості вугілля для коксування, технологія збагачення вугілля, наукові засади складення шихти, наведено опис технології підготовки вугілля для коксування та роботи вуглепідготовчих цехів коксохімічних виробництв. В окремому розділі розглянуті спеціальні технології підготовки вугілля для коксування: вибіркове подрібнення, часткове брикетування, термічна підготовка та ін.

02

том
2
Виробництво коксу .

(під загальной ред. Рудики В.І., Зінгермана Ю.Ю.)

2
02томВиробництво коксу .

У другому томі описуються основні процеси технології виробництва коксу, якісні характеристики
та методи контролю якості коксу. Наведений опис конструкцій коксових печей, вогнетривких
матеріалів, що застосовуються для кладки печей, наведені конструкції та технічні характеристики
основного технологічного обладнання коксового виробництва. В окремому розділі викладений
опис технології коксового виробництва: завантаження і видача, мокре та сухе гасіння, обігрівання
печей, методи контролю виробництва. Коротко описані спеціальні технології виробництва коксу і
термохімічної переробки вугілля.

03

том
3
Уловлювання і переробка хімічних продуктів коксування.

(під ред. Ковальова Є.Т.)

3
03томУловлювання і переробка хімічних продуктів коксування.

В третьому томі наведено опис технології, методи розрахунку, технологічні схеми, основне
обладнання цехів уловлювання та переробки хімічних продуктів коксування: первинне
охолодження, відсмоктування і транспортування газу, очищення від аміаку, переробка
надсмольної води, уловлювання бензольних вуглеводнів, очищення від сірководню та ціаністого
водню, переробка сирого бензолу і кам’яновугільної смоли.

04

том
4
Електропостачання. Забезпечення енергетичними ресурсами. Автоматизація керування технологічними процесами .

(під ред. Борисова Л.М.)

4
04томЕлектропостачання. Забезпечення енергетичними ресурсами. Автоматизація керування технологічними процесами .

05

том
Проектування, спорудження і уведення в експлуатацію об'єктів коксохімічного виробництва. Екологічна і промислова безпека .

(під ред. Кравченко О.М.)

05томПроектування, спорудження і уведення в експлуатацію об'єктів коксохімічного виробництва. Екологічна і промислова безпека .

06

том
6
Економіка, організація й керування коксохімічним підприємством.

(під ред. Приступи О.М., Котлярова Є.І., Корнилової В.А.)

6
06томЕкономіка, організація й керування коксохімічним підприємством.

В шостому томі розглядаються питання державного регулювання діяльності коксохімічних
підприємств, загальногалузеві засади організації, планування, обліку і контролю діяльності
коксохімічних підприємств в умовах ринкової економіки. В окремому розділі розглянуто специфіку
планування, обліку та оцінки діяльності виробничих підрозділів підприємств. Наведені основні
техніко-економічні показники перспективних процесів переробки вугілля і хімічних продуктів
коксування.