Хімічне виробництво

Уловлювання та переробка хімічних продуктів коксування

Уловлювання та переробка хімічних продуктів коксування, хімічне виробництво

Основні об'єкти проектування:

 • Цехи уловлювання хімічних продуктів коксування.
 • Цехи очищення коксового газу від сірководню з отриманням сірчаної кислоти або сірки. 
 • Цехи переробки сирого бензолу.
 • Смолопереробні цехи.
 • Установки підготовки різних зв’язуючих.
 • Резервуарні парки для рідких продуктів.
 • Склади сипучих продуктів, їх фасування та завантаження. 
 • Установки по глибокому очищенню коксового газу для далекої газопередачі. 
 • Центральні заводські лабораторії.
 • Установки утилізації рідких відходів виробництва.
 • Системи герметизації обладнання хімцехів.
 • Установки отримання палива, в тому числі моторного, з вугільної та іншої сировини. 
 • Технічні проекти обладнання індивідуального виготовлення.
Цехи уловлювання

Цехи уловлювання


до 200 тис. нм3/рік

Продуктивність цехів уловлювання хімічних продуктів коксування по коксовому газу

до 100 тис. нм3/рік

Потужність одного газового потоку

У цехах уловлювання передбачається:

01

Охолодження коксового газу в трубчастих газових холодильниках з використанням оборотної технічної та захолодженої води; можливість використання тепла коксового газу для нагріву поглинальних розчинів сіркоочищення.

02

Очищення коксового газу від туманоподібної смоли в електрофільтрах.

03

Відстій надсмольної води від кам'яновугільної смоли та фусів в механізованих освітлювачах.

04

Дешламація смоли в центрифугах (трікантерах).

05

Очищення надлишкової надсмольної води з розкладанням пов'язаних солей аміаку з використанням енергозберігаючих технологій.

06

Очищення коксового газу від аміаку до 0,03 г/нм3 сатураторним і безсатураторним способами з отриманням сульфату амонію, витяг аміаку водою з подальшою десорбцією і розкладанням аміаку.

07

Кінцеве охолодження коксового газу в закритих системах з використанням ефективного теплообмінного обладнання, без викиду шкідливих речовин в атмосферу.

08

Уловлювання бензольних вуглеводнів і нафталіну в абсорберах з металевою структурованою насадкою.

09

Нагрівання кам'яновугільного масла в трубчастих печах відділення дистиляції бензолу.

10

Нагрівання і охолодження поглинальної оливи в спіральних теплообмінниках.

11

Запобіжні пристрої проти підвищення тиску в газовому тракті підприємства понад установлений (газоскидні пристрої).

12

Колекторні системи герметизації технологічного обладнання.

Цехи очищення коксового газу від сірководню

Цехи очищення коксового газу від сірководню
 • Продуктивність цехів очищення коксового газу від сірководню – до 200 тис. нм3/рік. Потужність одного газового потоку – 100 тис. нм3/рік. і більше.
 • Застосовується очищення коксового газу моноетаноламіновим способом до 0,05 г/нм3 і вакуум-карбонатним способом до 0,5 г/нм3, а також комплексна очистка коксового газу від аміаку і сірководню з розкладанням аміаку і отриманням сірки технічної елементарної і сірчаної кислоти з використанням високоефективних каталізаторів.
 • Для уловлювання сірководню застосовуються абсорбери з металевою структурованою насадкою.
 • При нагріванні і охолодженні розчинів і сірководневого газу використовуються спіральні та пластинчасті теплообмінники.

Хімічне виробництво

переробка хімічних продуктів коксування
проектування процесів охолодження
хімічне виробництво коксування
переробка кам'яновугільної смоли
проектування СМОЛОПЕРЕРОБНого цеху
Очищення кам'яновугільної смоли від фусів і води
Виділення фракцій кам'яновугільної смоли
проектування Переробні цехи
Отримання кам'яновугільних пеків і технічних масел
Продуктивність цехів безводної смоли

Переробні цехи

Переробка кам'яновугільної смоли передбачає:

 • Очищення кам'яновугільної смоли від фусів і води в трікантерах.
 • Безперервну переробку кам'яновугільної смоли в одноколонному агрегаті з нагріванням смоли в трубчастій печі.
 • Виділення фракцій кам'яновугільної смоли.
 • Отримання кам'яновугільних пеків і технічних масел.
 • Грануляцію пеку.

Переробка кам'яновугільної смоли

50-400 тис. т.

Продуктивність цехів безводної смоли на рік.


50-200 тис. т.

Продуктивність одного агрегату ректифікації безводної смоли на рік.