Технологіі
00 / 00
Вуглепідготовче виробництво, комплексні проектно-конструкторські роботи
Технологіі
Вуглепідготовче виробництво

ГИПРОКОКС виконує комплексні проектно-конструкторські роботи для традиційної послідовності підготовки шихти до коксування: прийом, розморожування, попереднє дроблення, складування, дозування вугілля, подача в шихту відходів коксохімічного виробництва, остаточне подрібнення, змішування і транспортування шихти на вугільну башту.

Детальніше
комплексне проектування об'єктів коксового виробництва
Технологіі
Коксове виробництво

ГИПРОКОКС виконує комплексне проектування об'єктів коксового виробництва: коксових батарей для виробництва доменного і ливарного коксу; печей для отримання спеціальних видів коксу; систем безпилової видачі коксу; установок сухого гасіння коксу; комплексів мокрого гасіння коксу; об'єктів транспортування, розсівання, сортування, навантаження та зберігання коксу; вугільних башт; гаражів для ремонту коксових машин; ангарів для виконання кладки коксових батарей; складів вогнетривів, матеріалів і устаткування.

Детальніше
Хімічне виробництво, цехи уловлювання хімічних продуктів коксування
Технологіі
Хімічне виробництво

Основні об'єкти проектування: цехи уловлювання хімічних продуктів коксування; цехи очищення коксового газу від сірководню з отриманням сірчаної кислоти або сірки; цехи переробки сирого бензолу; омолопереробні цехи; Установки підготовки різних зв’язуючих; резервуарні парки для рідких продуктів; склади сипучих продуктів, їх фасування та завантаження; установки по глибокому очищенню коксового газу для далекої газопередачі; центральні заводські лабораторії; установки утилізації рідких відходів виробництва; системи герметизації обладнання хімцехів; установки отримання палива, в тому числі моторного, з вугільної та іншої сировини; технічні проекти обладнання індивідуального виготовлення.

Детальніше
Генеральний план і транспорт
Технологіі
Генеральний план і транспорт

Генеральний план – основа для управління інфраструктурою будь-якого підприємства. Це інженерний документ, який вирішує комплекс питань освоєння територій для будівництва: планування; забудова; реконструкція; благоустрій.

 

Детальніше
Архітектура і будівництво
Технологіі
Архітектура і будівництво

Всі технології та рішення для наступних будівельних робіт встановлюються з урахуванням актуальних правил і норм: місцевих, будівельних, кліматичних, функціональних, інженерних, технологічних, протипожежних, санітарно-гігієнічних, екологічних, а також економічних вимог Замовника.  

Детальніше
Теплоенергетика, Виробництво пари різних параметрів
Технологіі
Теплоенергетика

Виробництво пари різних параметрів і високоефективне вироблення електроенергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів металургійного і коксохімічного виробництв, а також викопних палив: вибір оптимальної схеми спільного вироблення пари і електричної енергії на підставі загального теплового та газового балансу виробництва; забезпечення низької собівартості виробленої пари і електричної енергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів; використання сучасного обладнання провідних виробників (котли і парові турбіни індивідуального виготовлення, газові турбіни, газопоршневі двигуни та інше).

Детальніше
Електротехніка, розробляє електротехнічну частину проектної документації
Технологіі
Електротехніка

ГИПРОКОКС розробляє електротехнічну частину проектної документації для капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту технологічних об'єктів і об'єктів електропостачання коксохімічних підприємств.

Детальніше
Автоматизовані системи управління
Технологіі
Автоматизовані системи управління

ГИПРОКОКС, слідуючи політиці єдності технології та автоматизації процесів, виконує проекти по створенню і модернізації систем автоматизованого контролю і управління технологічними процесами з використанням сучасного обладнання і програмного забезпечення, накопиченого досвіду їх впровадження і тривалої експлуатації: коксових батарей; установок сухого гасіння коксу; хімічних цехів; супутніх об'єктів коксохімічного виробництва.

Детальніше
Охорона атмосферного повітря, cистеми сухого гасіння коксу
Технологіі
Охорона атмосферного повітря

ГИПРОКОКС пропонує основні технічні рішення: pозробку та вдосконалення технологічних процесів, що дозволяють мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище; cистеми сухого гасіння коксу і комплекси мокрого гасіння коксу вдосконаленої конструкції, що зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу; cистеми аспірації з одно та двоступінчатим очищенням аспіраційного повітря з впровадженням ВАТ-технологій

Детальніше
Охорона водного середовища, установку очищення шламових вод
Технологіі
Охорона водного середовища

Для охорони водойм від забруднення стічними водами ГИПРОКОКС передбачає: поділ систем каналізації за джерелами їх утворення (дощова, шламова, господарсько-побутова, фенольна); установку очищення шламових вод для систем мокрого пилоочищення і гідроприбирання; установку механічної та біохімічної очистки виробничих фенольних стічних вод з використанням очищених стічних вод на території коксохімпідприємств.

Детальніше
Переробка вуглевмісної сировини
Технологіі
Переробка вуглевмісної сировини

Сучасні економічні виклики: недостатній видобуток нафти і газового конденсату. необхідність забезпечення раціонального і ефективного використання природних ресурсів; нестабільні ціни на нафту і моторне паливо; недостатня якість моторного палива вітчизняного виробництва; природоохоронні проблеми традиційного використання кам'яновугільного палива; вичерпання потенціалу традиційних технологій виробництва моторного палива.

 

Детальніше
Вуглепідготовче виробництво, комплексні проектно-конструкторські роботи 01
Вуглепідготовче виробництво
комплексне проектування об'єктів коксового виробництва 02
Коксове виробництво
Хімічне виробництво, цехи уловлювання хімічних продуктів коксування 03
Хімічне виробництво
Генеральний план і транспорт 04
Генеральний план і транспорт
Архітектура і будівництво 05
Архітектура і будівництво
Теплоенергетика, Виробництво пари різних параметрів 06
Теплоенергетика
Електротехніка, розробляє електротехнічну частину проектної документації 07
Електротехніка
Автоматизовані системи управління 08
Автоматизовані системи управління
Охорона атмосферного повітря, cистеми сухого гасіння коксу 09
Охорона атмосферного повітря
Охорона водного середовища, установку очищення шламових вод 10
Охорона водного середовища
Переробка вуглевмісної сировини 11
Переробка вуглевмісної сировини
Про компанію
Про компанію

Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості" (ДП "ГИПРОКОКС")

ГИПРОКОКС заснований в 1929 році в Харкові – найбільшому науково-технічному центрі України. Більш ніж за 90 років ГИПРОКОКС розробив 400 проектів коксових батарей загальною виробничою потужністю понад 200 млн тонн коксу. Географія поставок ГИПРОКОКС розширюється, і на сьогоднішній день налічує 26 країн світу. За проектами ГИПРОКОКС побудована вся коксохімічна промисловість України і країн СНД.

В архіві науково-технічної продукції ГИПРОКОКС зберігається проектна документація, по якій були побудовані близько 20% коксових батарей світу. Технологічні розробки ГИПРОКОКС відповідають світовому рівню, захищені більш ніж 500 авторськими свідоцтвами і патентами. ГИПРОКОКС продав більш ніж 50 ліцензій та ноу-хау фірмам Німеччини, Японії, Італії, Англії, Бразилії, Китаю, Польщі, Туреччини, Фінляндії та інших країн.

Дізнатися більше
0

Років успішної роботи на ринку коксохімвиробництва

0

Проектів коксових батарей

0

Рік заснування і створення одного з найуспішніших підприємств

Відео

Відео ГИПРОКОКС

ГИПРОКОКС завжди відкритий для співпраці, обміну досвідом та реалізації нових рішень. Партнерство та розвиток інноваційних підходів - наш стратегічний пріоритет. Дізнайтеся більше про нас і наші можливості для розвитку вашого бізнесу.

Нагороди
Нагороди
0+

Нагороди - для нас це показник успіху і гарної роботи

Нагороди

Партнерів
0+

Партнерів в 26 країнах світу

Партнерів

розробка 3D плану