Установки сухого гасіння коксу

Установки сухого гасіння коксу

ГИПРОКОКС – родоначальник сучасної технології сухого гасіння коксу.

Повсюдне посилювання екологічних норм і необхідність впровадження енергозберігаючих технологій отримання якісного коксу, на тлі погіршення вугільної сировинної бази коксування, зумовлюють пріоритет сухого гасіння коксу на найближчу перспективу.

За проектами ГИПРОКОКС було побудовано 23 установки в Україні і Росії, 10 установок в Індії, Китаї, Туреччині, Фінляндії, Угорщині, Пакистані. За ліцензією ГИПРОКОКС побудовані УСГК в Японії, Німеччині, Польщі, Бразилії, Румунії.

Установки дизайну ГИПРОКОКС складаються з декількох блоків «камера гасіння – котел утилізатор» продуктивністю по погашеному коксу 50, 60, 70 і 100 т/год.

ГИПРОКОКС розробив проекти моноблочної УСГК великої продуктивності із застосуванням резервного мокрого гасіння.

тест альт

Переваги застосування технології сухого гасіння в порівнянні з гасінням водою:

  • Утилізація 40 - 45% тепла, що витрачається на виробництво коксу.
  • Отримання пари енергетичних параметрів в кількості 0,45-0,50 т на тонну погашеного коксу.
  • Зниження витрати коксу в доменному процесі та підвищення продуктивності доменних печей за рахунок поліпшення показників якості металургійного коксу по механічній міцності CSR, реакційній здатності CRI, гранулометричним складом, зменшенню вмісту вологи.
  • Скорочення шкідливих викидів в атмосферу до регламентованих норм.
  • Виключення корозії устаткування і металоконструкцій, яка виникає в зоні впливу краплинного виносу при мокрому гасінні.

Одержувана на УСГК пара енергетичних параметрів може використовуватися для технологічних потреб в системі паротеплопостачання підприємства або для виробництва електроенергії.

Суттєва перевага застосування УСГК – екологічна ефективність: ліквідується шлейф парогазових викидів з витяжної труби вежі мокрого гасіння.

У розробках ГИПРОКОКС є проект сухого гасіння і прожарювання коксу, що вироблено в пекококсових печах з кам'яновугільного пеку.

Вперше у світовій практиці ГИПРОКОКС розробив і успішно реалізував проект суміщення процесів виробництва коксу з трамбованої шихти і сухого гасіння.