Цілі якості

Цілі ДП «ГИПРОКОКС» в області якості

Головна мета ДП «ГИПРОКОКС» - отримання прибутку шляхом реалізації конкурентної науково - технічної продукції в галузі використання і переробки вуглець сировини, в тому числі на базі коксохімічних технологій.

Цілями щодо забезпечення якості проектної продукції, яку розроблює ДП «ГИПРОКОКС» є:

  • постійне вдосконалення розробляється науково - технічної документації за рахунок впровадження сучасних технічних рішень, технологій, обладнання, систем контролю і управління організацією праці та її безпеки, що дозволяють підприємству зайняти одне з лідируючих положень на світовому ринку інжинірингових послуг, що забезпечують зміцнення позицій ДП «ГИПРОКОКС» на традиційних майданчиках і вихід на нові об'єкти міжнародного ринку науково-технічної продукції;
  • розробка пріоритетних технологій, затребуваних інвесторами;
  • подальший розвиток системи управління якістю, з урахуванням вимог ISO 9001, в тому числі розробка нових нормативних документів і актуалізація діючих стандартів підприємства (СТП);
  • впровадження сучасних методів проектування і розширення використання технології інформаційного тривимірного моделювання з застосуванням програмних комплексів «AutoCAD Plant 3D», «Autodesk Inventor», «RevitMEP», «EPLAN», «Tekla», «MagiCAD», «ANSYS» (ICEM CFD, Fluent) та інших;
  • підвищення мотивації науково-технічних працівників до розробки нових і вдосконалення діючих коксохімічних технологій і обладнання.