Коксове виробництво


У сучасних конструкціях коксових батарей ГИПРОКОКС прийнята система обігріву ПВР (парні опалювальні вертикали з рециркуляцією продуктів горіння).

Незважаючи на розвиток нових технологій прямого відновлення заліза, коксодоменний процес залишається домінуючою технологією в промисловому виробництві чорних металів.

Коксове виробництво

ГИПРОКОКС виконує комплексне проектування об'єктів коксового виробництва:
 • Коксових батарей для виробництва доменного і ливарного коксу.
 • Печей для отримання спеціальних видів коксу.
 • Систем безпилової видачі коксу.
 • Установок сухого гасіння коксу.
 • Комплексів мокрого гасіння коксу.
 • Об'єктів транспортування, розсівання, сортування, навантаження та зберігання коксу.
 • Вугільних башт.
 • Гаражів для ремонту коксових машин.
 • Ангарів для виконання кладки коксових батарей.
 • Складів вогнетривів, матеріалів і устаткування.
Проекти печей і установок для отримання спеціальних видів коксу:
 • Вертикальні печі безперервної дії для отримання доменного і ливарного коксу, вуглецевих відновників.
 • Кільцеві печі для отримання доменного і ливарного коксу, вуглецевих відновників, карбюризатора.
 • Печі без уловлювання хімічних продуктів, горизонтальні або вертикальні, з отриманням коксу, теплової та/або електричної енергії.
Варіанти конструкції коксових батарей:
 • Потужністю: від 200 тис. т до 1500 тис. т коксу 6% вологості на рік.
 • Об'ємом камер коксування: від 20 до 70,5 м3.
 • Геометричними розмірами камер коксування: висотою до 7,4 м, шириною від 0,41 до 0,56 м, довжиною до 20 м.
 • Підведенням опалювального газу: з бічним, з нижнім.
 • Видом обігріву: комбінованим, змішаним, коксовим газом.
 • Відведенням прямого коксового газу: одним, двома газозбірниками.
 • Способом завантаження: гравітаційним (вуглезавантажною машиною), ущільненим (трамбованим) вугільним пирогом.
 • Підведенням повітря: одноступінчастим традиційним, багатоступінчастим.

Печі конструкції ГИПРОКОКС

Типорозмірний ряд коксових печей

ВИСОТА, ММ ДОВЖИНА, ММ ШИРИНА, ММ ОБ`ЄМ, М3
3800 13170 460 20,0*
4300 13980 410 21,6
4300 13120 500 24,6
5000 15040 410 27,3
5000 14940 450 29,8
5000 15900 500 35,8*
5500 14940 410 30,1
5500 15900 410 32,3
5500 15900 450 35,2
5500 14940 480 35,5
6000 13980 410 30,7
6200 13120 450 32,7
6250 16820 500 47,4*
6650 15860 450 42,9
7000 15860 410 41,3
7000 16000 410 41,6
7000 16820 480 51,0
7400 18740 500 63,4
7600 19680 520 70,5

 

Печі конструкції ГИПРОКОКС забезпечують:
 • Отримання коксу заданої якості, однорідного за ступенем готовності та розмірами шматків.
 • Низька витрата тепла на обігрів печей і, відповідно, високий теплотехнічний коефіцієнт корисної дії.
 • Малий опір опалювальної системи.
 • Рівномірність обігріву по довжині і висоті камери коксування.
 • Герметичність і підвищену міцність кладки і тривалий термін служби печей (не менше 25-30 років).
 • Простоту і оптимальне регулювання обігріву печей.
 • Всебічний контроль технологічного процесу.
 • Сприятливі умови праці для обслуговуючого персоналу.
 • Нормативні показники допустимих викидів забруднюючих речовин.
Супутні об'єкти коксового блоку:
 • З метою виключення викидів твердих частинок в атмосферу, коксові батареї оснащуються системами безпилової видачі коксу із сухим очищенням запиленого повітря.
 • Гасіння коксу може здійснюватися як на УСГК, так і мокрим способом.
У ГИПРОКОКС розроблені і застосовуються нові технологічні схеми розсіву коксу:
 • Одностадійна схема відсівання із застосуванням нових вібраційних грохотів високої продуктивності.
 • Дроблення коксу (перед його розсіванням) із застосуванням валково-зубчастої дробарки (як для всього потоку коксу, так і з виділенням і подальшим дробленням тільки великих шматків коксу +80 мм).
 • Виділення класу коксу +80 мм на високопродуктивних віброгрохотах.
 • Для обслуговування коксового обладнання та коксових машин на коксових батареях передбачаються гаражі з комплектом пристроїв і станції для ремонту.