Коксове виробництво


У сучасних конструкціях коксових батарей ГИПРОКОКС прийнята система обігріву ПВР (парні опалювальні вертикали з рециркуляцією продуктів горіння).

Незважаючи на розвиток нових технологій прямого відновлення заліза, коксодоменний процес залишається домінуючою технологією в промисловому виробництві чорних металів.

Коксове виробництво

коксове виробництво
коксові печі конструкції
мокре гасіння коксу, технологій прямого відновлення заліза
проектування ангарів, конструкція коксових батарей
проектування складів матеріалів і устаткування
проектування технології складів
проекти печей для коксу, проектування печей для коксу
комплексне проектування об'єктів коксового виробництва
проектування Коксових батарей
проектування конструкції коксових батарей
проектування Печей для отримання коксу
проектування Систем безпилової видачі коксу
коксові печі конструкції
кокс пековий, пековий кокс
проектування систем безпилового видачі коксу
проектування Вертикальні печі
проектування Складів вогнетривів, матеріалів і устаткування
проектування Комплексів мокрого гасіння коксу
проектування Об'єктів транспортування, розсівання, сортування, навантаження та зберігання коксу
проектування Гаражів для ремонту коксових машин
проектування Ангарів для виконання кладки коксових батарей
проектування Вугільних башт
проектування Установок сухого гасіння коксу
Варіанти конструкції коксових батарей
Печі без уловлювання хімічних продуктів
Кільцеві печі для отримання доменного і ливарного коксу
ГИПРОКОКС виконує комплексне проектування об'єктів коксового виробництва:
 • Коксових батарей для виробництва доменного і ливарного коксу.
 • Печей для отримання спеціальних видів коксу.
 • Систем безпилової видачі коксу.
 • Установок сухого гасіння коксу.
 • Комплексів мокрого гасіння коксу.
 • Об'єктів транспортування, розсівання, сортування, навантаження та зберігання коксу.
 • Вугільних башт.
 • Гаражів для ремонту коксових машин.
 • Ангарів для виконання кладки коксових батарей.
 • Складів вогнетривів, матеріалів і устаткування.
Проекти печей і установок для отримання спеціальних видів коксу:
 • Вертикальні печі безперервної дії для отримання доменного і ливарного коксу, вуглецевих відновників.
 • Кільцеві печі для отримання доменного і ливарного коксу, вуглецевих відновників, карбюризатора.
 • Печі без уловлювання хімічних продуктів, горизонтальні або вертикальні, з отриманням коксу, теплової та/або електричної енергії.
Варіанти конструкції коксових батарей:
 • Потужністю: від 200 тис. т до 1500 тис. т коксу 6% вологості на рік.
 • Об'ємом камер коксування: від 20 до 70,5 м3.
 • Геометричними розмірами камер коксування: висотою до 7,4 м, шириною від 0,41 до 0,56 м, довжиною до 20 м.
 • Підведенням опалювального газу: з бічним, з нижнім.
 • Видом обігріву: комбінованим, змішаним, коксовим газом.
 • Відведенням прямого коксового газу: одним, двома газозбірниками.
 • Способом завантаження: гравітаційним (вуглезавантажною машиною), ущільненим (трамбованим) вугільним пирогом.
 • Підведенням повітря: одноступінчастим традиційним, багатоступінчастим.

Печі конструкції ГИПРОКОКС

Типорозмірний ряд коксових печей

ВИСОТА, ММ ДОВЖИНА, ММ ШИРИНА, ММ ОБ`ЄМ, М3
3800 13170 460 20,0*
4300 13980 410 21,6
4300 13120 500 24,6
5000 15040 410 27,3
5000 14940 450 29,8
5000 15900 500 35,8*
5500 14940 410 30,1
5500 15900 410 32,3
5500 15900 450 35,2
5500 14940 480 35,5
6000 13980 410 30,7
6200 13120 450 32,7
6250 16820 500 47,4*
6650 15860 450 42,9
7000 15860 410 41,3
7000 16000 410 41,6
7000 16820 480 51,0
7400 18740 500 63,4
7600 19680 520 70,5

 

Печі конструкції ГИПРОКОКС забезпечують:
 • Отримання коксу заданої якості, однорідного за ступенем готовності та розмірами шматків.
 • Низька витрата тепла на обігрів печей і, відповідно, високий теплотехнічний коефіцієнт корисної дії.
 • Малий опір опалювальної системи.
 • Рівномірність обігріву по довжині і висоті камери коксування.
 • Герметичність і підвищену міцність кладки і тривалий термін служби печей (не менше 25-30 років).
 • Простоту і оптимальне регулювання обігріву печей.
 • Всебічний контроль технологічного процесу.
 • Сприятливі умови праці для обслуговуючого персоналу.
 • Нормативні показники допустимих викидів забруднюючих речовин.
Супутні об'єкти коксового блоку:
 • З метою виключення викидів твердих частинок в атмосферу, коксові батареї оснащуються системами безпилової видачі коксу із сухим очищенням запиленого повітря.
 • Гасіння коксу може здійснюватися як на УСГК, так і мокрим способом.
У ГИПРОКОКС розроблені і застосовуються нові технологічні схеми розсіву коксу:
 • Одностадійна схема відсівання із застосуванням нових вібраційних грохотів високої продуктивності.
 • Дроблення коксу (перед його розсіванням) із застосуванням валково-зубчастої дробарки (як для всього потоку коксу, так і з виділенням і подальшим дробленням тільки великих шматків коксу +80 мм).
 • Виділення класу коксу +80 мм на високопродуктивних віброгрохотах.
 • Для обслуговування коксового обладнання та коксових машин на коксових батареях передбачаються гаражі з комплектом пристроїв і станції для ремонту.