ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДПРИЄМСТВА
01

Генеральний план підприємства

Генеральний план підприємства - графічне зображення проєктованого або фактичного розміщення всіх основних цехів і допоміжних служб, включаючи залізничні та автомобільні дороги, надземні і підземні мережі, зелених насаджень і елементів благоустрою території.
Метою створення генерального плану є раціональне розташування будівель, споруд, будівель на плані, прокладка між ними доріг і комунікацій, а також оцінка можливості подальшого розвитку, в умовах сформованої забудови, без знесення раніше побудованих об'єктів.

Послуги по створенню двомірних 2D і 3D генеральних планів підприємств або їх окремих виробничих об'єктів

слайд 1
Слайд 2
Слайд 3

Двомірна модель генерального плану являє собою плоске зображення (вид зверху) проектованого об'єкта або комплексу в цілому, накладеного на геодезичну зйомку земельної ділянки, в результаті чого і виходить масштабне зображення. Грамотно складений генеральний план є основою, по якій проектується все подальше будівництво і облаштування об'єкта.
Електронний 3D генеральний план - тривимірна модель підприємства, створена на основі його двомірного генерального плану, що включає в себе всі його об'єкти і комунікації, з прив'язкою до місцевості, розроблені на основі робочої документації і в чіткій відповідності з нею.

Фоновая картинка 3D

Функціональні можливості електронного 3D генплану, по відношенню
до його двомірної моделі:

  • наочна інформація про підприємство, що в подальшому сприяє прийняттю оптимальних рішень перспективи його можливого розвитку: здійснення реконструкції і нового будівництва;
  • виявлення перетинів інженерних систем і конструкцій будівлі на стадії проектування, усунення колізій до початку процесу будівництва;
  • створення 3D макету на базі тривимірного генерального плану з подальшим його застосуванням в якості презентаційного матеріалу;
  • відображення 3D моделей окремо або комплексу в цілому;
  • виконання тривимірного графічного зображення в декількох видах.

Генеральні плани в нашому виконанні забезпечують раціональне використання території, економію коштів і ресурсів, шляхом скорочення протяжності інженерних комунікацій і раціональної побудови транспортних потоків.

Крім того, пропонуємо послуги з розробки документації:

План організації рельєфу (вертикальне планування)

Основна мета вертикального планування полягає в створенні спланованих поверхонь, шляхом зрізання або підсипання грунту, які відповідають вимогам забудови та інженерного благоустрою території. За допомогою виконання вертикального планування створюються сприятливі умови для розміщення будівель і споруд, прокладання інженерних комунікацій і організації транспортного руху. Розробляючи план організації рельєфу, становлять план земляних мас;

1
План земляних мас

проектний документ, що визначає обсяги земляних мас, що підлягають переміщенню. Підрахунок обсягів земляних робіт являетсянеобходімим умовою визначення вартості, вибору методів і коштіввиробництва робіт, визначення обсягу грунту для підсипки або вивезення егоізлішков. При дотриманні балансу обсягів земляних робіт - перемещеніеземляних мас мінімально і транспортні витрати відсутні;

2
План благоустрою, озеленення території

комплекс заходів спрямованих на поліпшення екологічного, гігієнічного та естетичного стану майданчика проектування, включає в себе: влаштування доріжок і майданчиків, архітектурного освітлення, озеленення території, розміщення малих архітектурних форм. Під час розроблення цього плану, враховуємо особливості існуючого майданчика та побажання Замовника.

3
У роботі використовуються:
Autodesk Civil3D
Autodesk Civil3D
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD
Autodesk Infraworks 360
Autodesk Infraworks 360
Вартість і терміни розробки документації індивідуальні

Вартість і терміни залежать від різних факторів, таких як: стадія проектування, технологічні рішення, обсяг проєкту і т.д.

Документація виконується якісно, відповідно до вимог діючої нормативно - правової бази та в домовлені терміни. Гарантією надійності наших проєктів є численні комплекси, побудовані в Україні та країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Проект організації
будівництв
і Демонтажу
02

Проект організації будівництв (ПОС)

Проект організації будівництва (ПОС) є частиною проекту набудівництво об'єкта.

ДП «ГИПРОКОКС» пропонує вам професійну розробку проекта організаціі будівництва (ПОС) на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єкта або комплекс об'єктів.

Проект організації будівництва (ПОС) розробляється з метою введення в дію об'єкта в плановий термін за рахунок забезпечення відповідного організаціонно-технічного рівня будівництва. ПОС служить основою для розподілу капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт по етапам і термінам будівництва.

При будівництві об'єкта по чергах ПОС розробляється додатково на першу чергу з урахуванням проєкту на весь обсяг будівництва.

Залежно від широти вирішуваних завдань, необхідного ступеня деталізації рішень на різних рівнях планування складаються:

Лінійний графік виконання робіт
Мережевий графік

Вибір рішень по організації будівництва здійснюється на основі варіантної проробки, з широким застосування методів критеріальної оцінки, методів моделювання та сучасних комп'ютерних комплексів. В результаті ви отримуєте проєкт, який передбачає найменші витрати і високу якість.

Розроблений нами ПОС в подальшому може бути використаний при розробці проєктів виробництва робіт (ППР), які конкретизують рішення ПОС для окремих об'єктів. Наявність і використання в будівельному виробництві проєктів організаціі будівництва (ПОС) багато в чому визначають конкурентноспроможність будівельної організації.

Проект організації демонтажних робіт (ПІД)

У разі наявності на майданчику проєктованого будівництва об'єктів, що підлягають знесенню (демонтажу), виникає необхідність в виконанні іпроекту організації демонтажних робіт (ПІД), в якому в укрупненому вигляді вирішуються питання ефективної організації робіт по знесенню (демонтажу) об'єкта або частини об'єкта будівництва. Головна мета розробки проєкта організаціі демонтажних робіт (ПІД) - забезпечення заходів щодо предупреждення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи.

У роботі використовуються:
Autodesk Civil3D
Autodesk Civil3D
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Гектор: Проектировщик- строитель
Гектор: Проектировщик- строитель
Термін і вартість розробки проєктів

Термін розробки проєктів організації будівництва (ПОС) і організації демонтажних робіт (ПІД) залежить від складності виконуваної роботи, вартість - залежно від умов проведення робіт, включаючи рельєф місцевості, геологічні умови, в обмежених чи умовах виконується будівництво або проводиться демонтаж об'єктів.

Інженерно
геодезичні
вишукування
03

Інженерно-геодезичні вишукування


ДП «ГИПРОКОКС», маючи в своєму штаті сертифікованих інженерів-геодезистів, пропонує свої послуги з виконання інженерно-геодезичних вишукувань.

Інженерно-геодезична зйомка дозволяє отримати дані про характер рельєфу, розташування і орієнтації будівель і споруд, благоустрою, розташуванні підземних і наземних комунікацій на території підприємства.

Виготовлення технічного паспорта залізничних колій


Окремим комплексом наданих послуг є виконання інженерно-геодезичної зйомки внутрішньозаводських залізничних колій, паспортизація залізничних шляхів (виготовлення технічного паспорта залізничних колій). Технічний паспорт містить масштабний план шляху, поздовжній і поперечний профілі залізничних колій. У технічному паспорті та в додатках до нього вказується характеристика рейок, шпал, баласту, земляного полотна, штучних споруд, вагового обладнання, вантажно-розвантажувальних пристроїв і механізмів, пристроїв зв'язку та СЦБ, і інших механізмів, призначених для роботи з рухомим складом. Основою технічного паспорта є дані натурних геодезичні досліджень паспортізіруємого шляху.

У технічному паспорті відображаються всі параметри залізничної колії:

Ухили
Негабаритні місця
Радіуси кривих
Фронти навантаження-вивантаження і ін.
Довжина (повна і корисна)

Технічний паспорт залізничної колії, розроблений нашим підприємством дозволяє, підвищити надійність і безпеку експлуатації залізничних шляхів, що призводить до економії матеріальних і трудових ресурсів.


Останні проведені роботи


За останній час групою геодезистів були виконані інженерно-геодезичні вишукування, з подальшим складанням виконавчого генерального плану, планів підземних і надземних комунікацій, за наступним підприємствам коксохімічної промисловості України: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод», ПрАТ «ХКЗ» , паспортизація залізничних шляхів на ПАТ «Алчевськкокс»

У роботі використовуються:
Тахеометр SET530RK
Тахеометр SET530RK
Нивелир Sprinter 150M
Нивелир Sprinter 150M
Рулетка DISTO A6
Рулетка DISTO A6
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD
Digitals
Digitals
Вартість і терміни виконання інженерно-геодезичних вишукувань

Вартість і терміни визначаються індивідуально і залежать від площі ділянки, що підлягає зйомці, насиченості (кількість підземних, надземних комунікацій, транспортних комунікацій) і складу видається готової продукції (виконавчий зведений генеральний план, план висот, план підземних водопроводів і каналізації, альбом ескізів опор надземних комунікацій і т.д.).