Публічна інформація

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
ДП «ГИПРОКОКС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
ДП «ГИПРОКОКС»
1.    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Уповноважений орган управління – Міністерство економіки України
Державне комерційне підприємство
Суб’єкт середнього підприємництва
Не є підприємством, що становить суспільний інтерес
Платник податку на прибуток, платник ПДВ
Основний код КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);
Адреса: вул. Сумська, буд. 60, м. Харків, 61002
Тел. +38(057) 719-54-04
Електронна адреса:  shejkonv@giprokoks.com

2.    ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Для участі у конкурсі потенційний учасник надає наступні документи:
1. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), яка підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору, а також в якій зазначається наступна інформація:
-     наявність у штаті Учасника працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють за основним місцем роботи (із зазначенням кількості), мають сертифікат аудитора та включені до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності» з додаванням завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) копій сертифікатів аудитора працівників, що зазначені у довідці, та витягу з реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності».
2. Довідка (лист) довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника, з інформацією про те, що Учасник включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, зокрема до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» з додаванням завіреного підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) витягу з цього реєстру.
3. Копія чинного договору та/або страхового сертифікату до договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.
4. Копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності.
5. Довідка (лист) довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника, з інформацією про загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми.
6. Довідка (лист) довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника, з інформацією про те, що посадова особа, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, є аудитором та не є керівником іншої юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність за видами, не сумісними з аудиторською діяльністю.
7. Довідка (лист) довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника, з інформацією про те, що протягом двох років поспіль до Учасника (аудиторської фірми) не застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Підприємства. 
Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).
Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
 
3.    СТРОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:
З 00 год. 01 хв.  28.02.2022  по 23 год. 59 хв. 04.03.2022 включно.
4.    Відомості про предмет та об’єм перевірки, кінцевий термін формування аудиторського висновку до 13 травня 2022 року.
5. АДРЕСА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:
вул. Сумська, буд. 60, м. Харків, 61002
Контактний телефон: +38 (057)719-54-04
Порядок проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу

PDF, 302.33 KB

Цілі діяльності ДП «ГИПРОКОКС» та  стан їх досягнення

Цілі ДП «ГИПРОКОКС» та стан їх досягнення

PDF, 203.09 KB

Річна та квартальна фінансова звітність ДП «ГИПРОКОКС» за останні три роки

Баланс Звіт про фін. результати І кв Іпівр 2018рік

PDF, 15.11 MB

 

Баланс Звіт про фін. результати ІІІ кв 2018рік

PDF, 916.01 KB

Річна фінансова звітність за 2018 рік

PDF, 774.09 KB

Фінансова звітність за 1 квартал 2019

PDF, 339.91 KB

Звіт з управління 2018

PDF, 1.71 MB

Звітність_за 9 місяців_2019року

PDF, 209.45 KB

Річна-фінансова-звітність-2019

PDF, 585.14 KB

 

Форма 2- Ікв.2020р.

PDF, 212.09 KB

Форма 2 - ІІ кв. 2020р.

PDF, 212.11 KB

 

Форма 2 - ІІІ кв. 2020р.

PDF, 212.35 KB

Форма 1 - Ікв.2020р.

PDF, 138.11 KB

Форма 1- ІІкв.2020р.

PDF, 212.11 KB

Форма 1 -ІІІ кв. 2020р.

PDF, 138.12 KB

 

Фінансова звітність 2020 — Форма 1

PDF, 256.16 KB

 

Фінансова звітність 2020 — Форма 2

PDF, 259.82 KB

Фінансова звітність 2020 — Форма 3

PDF, 109.41 KB

Фінансова звітність 2020 — Форма 4

PDF, 181.21 KB

Фінансова звітність 2020 — Форма 5

PDF, 341.27 KB

Баланс 1кв.2021

PDF, 65.67 KB

Фін.результати 1кв.2021

PDF, 90.72 KB

Баланс 1 півріччя 2021

PDF, 380.28 KB

Звіт про фінансові результати 1 півріччя 2021

PDF, 291.11 KB

Звіт про фінансові результати за 9 міс.2021

PDF, 277.81 KB

Баланс на 30.09.2021

PDF, 409.15 KB

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності ДП «ГИПРОКОКС» за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону

Аудиторський звіт за 2020 рік

PDF, 7.88 MB

Звіт-аудитора-за-2019-рік

PDF, 2.46 MB

Звіт аудитора за 2018 рік

PDF, 13.46 MB

Статут ДП «ГИПРОКОКС»

Статут 2020

PDF, 1.11 MB

Біографічна довідка керівника ДП «ГИПРОКОКС» (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Біографічна-довідка-Рудика-В.І.-

PDF, 113.52 KB

Відомості про договори, учасником яких є ДП «ГИПРОКОКС» інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

Договора оприлюднення

PDF, 1.23 MB