Генеральний план і транспорт


Генеральний план є основою для керування інфраструктурою будь-якого великого підприємства.

Це комплексний інженерний документ, що відрізняється своєю оригінальністю та неповторністю; здійснює великий вплив на скорочення капітальних витрат за рахунок раціонального компонування, що дозволить скоротити площу займаних земель, довжину інженерних мереж, залізних і автомобільних доріг.

Електронні генплани дозволяють оперативно одержати інформацію про забудову території, вносити зміни та поповнення, що виникають у процесі прогнозування, проектування, будівництва і експлуатації.

Цифрові 3D генплани, розробка яких почата в ГИПРОКОКСі, дозволяють значно збільшити наочність інформації про підприємство та підвищити ефективність її використання не тільки фахівцями з генерального планування, але й керівниками і іншими фахівцями підприємства. Система сприяє прийняттю оптимальних управлінських рішень як з реконструкції, так і з нового будівництва.
Важливими для замовника є проекти організації будівництва (ПОБ), графіки будівництва комплексів, комплексні відомості обсягів робіт і матеріалів, що розробляються ГИПРОКОКСом.
Однією із складових якості документації є повнота вихідних даних при проектуванні, і зокрема – топографо-геодезичні основи, які ГИПРОКОКС виконує власними силами або курирує залучені спеціалізовані організації.