Вуглепідготовче виробництво


В умовах дефіциту добре спікливого вугілля спеціальні технології підготовки шихти до коксування є простим шляхом до поліпшення якості коксу.


ГИПРОКОКС - комплексні проектно-конструкторські роботи з наступних напрямків:


Традиційні способи підготовка шихти до коксування
Розморожування, приймання, попереднє дроблення, складування, дозування, подача в шихту відходів коксохімічного виробництва, остаточне здрібнювання, змішування і транспортування шихти на вугільну башту.


Спеціальні методи підготовки шихти до коксування

 • Вибіркове здрібнювання вугілля із застосуванням пневмосепарації;
 • Часткове брикетування вугільної шихти;
 • Термічна підготовка вугільної шихти перед коксуванням;
 • Підготовка шихти для трамбування.

Спеціальні способи переробки вугілля

 • Підготовка вугілля для приготування пиловугільного палива (ПВП);
 • Отримання вугільних адсорбентів.(ПВП);

Переваги технології трамбування вугільної шихти

 • Значна економія - використання в шихті більш дешевого і легкодоступного коксівного вугілля (з високим вмістом летких речовин і слабкою спікливістю), коксового пилу, нафтового коксу.
 • Розширення сировинної бази.
 • Більш висока якість коксу, виготовленого із трамбованої шихти в порівнянні з коксом, отриманим у печах з верхнім завантаженням.
 • Значне збільшення виходу коксу з печі.
 • При використанні в доменних печах коксу із трамбованої шихти покращуються їх технічні характеристики.
 • Зменшення витрати коксу та збільшення витрати вугілля (уведення вугільного пилу) у доменних печах.
 • Зменшення негативного впливу високого вмісту золи в вугіллі на Micum M40 і M10. Можливість одержання якісного коксу з високозольної шихти .

 • Переваги технології вибіркового здрібнення

  • Легко вписується в технологічну схему вуглепідготовчих цехів існуючих коксохімічних підприємств.
  • Зниження частки добре спікливого вугілля.
  • Гарне змішання компонентів шихти. Однорідність шихти.
  • Збільшення разового завантаження коксових печей.
  • Поліпшення якісних показників металургійного коксу.