Уловлювання та переробка хімічних продуктів коксування


Хімічне крило коксохімічного підприємства є складним багатоплановим комплексом виробництв, що поєднує у собі принципово різні процеси та технології, тісно пов'язані між собою.

ГИПРОКОКС володіє широким портфелем технологій з очищення коксового газу з одержанням товарних продуктів та переробці сирого бензолу і кам'яновугільної смоли.


ГИПРОКОКС - комплексне проектування процесів уловлювання, очищення, одержання, переробки та утилізації хімічних продуктів коксування


Очищення коксового газу

 • Охолодження коксового газу з використанням оборотної технічної води та захоложеної води
 • Очищення від смоли
 • Очищення від аміаку розчином сірчаної кислоти з одержанням сульфату амонію
 • Установка нагнітачів газу
 • Очищення від сірководню:

  - Моноетаноламіновим способом до 0,05 г/нм3

  - Вакуум-карбонатним способом до 0,5 г/нм3

  - Комплексне очищення від аміаку та сірководню з розкладанням аміаку і одержанням сірки технічної елементарної

 • Переробка надлишкової (вугільної) води з розкладанням зв'язаних солей аміаку з використанням енергозберігаючих технологій
 • Очищення від HCN
 • Очищення від нафталіну
 • Уловлювання бензольних вуглеводнів з одержанням сирого бензолу
 • Одержання сірчаної кислоти з використанням високоефективних каталізаторів
 • Одержання палив з нафтової та вугільної сировини
 • Запобіжних пристроїв підвищення тиску в газовому тракті підприємства.

Переробка хімічних продуктів

 • Дешламація смоли
 • Безперервна переробка кам'яновугільної смоли в одноколонному агрегаті з нагріванням смоли в трубчастій печі
 • Виділення фракцій кам'яновугільної смоли і їх переробка
 • Одержання кам'яновугільних пеків і технічних олив
 • Грануляція пеку
 • Переробка сирого бензолу з одержанням чистих продуктів

 

Розробка проектів

 • Нестандартного обладнання та технічних пристроїв
 • Резервуарних парків рідких продуктів і складів зберігання сипучих продуктів, їх розфасовки та навантаження
 • Герметизації обладнання

 

Блок-схема цеху уловлювання хімічних продуктів коксування
Очищення коксового газу від сірководню.
Моноетаноламиновий спосіб
Очищення коксового газу від аміаку.
Сатураторний спосіб
Очищення коксового газу від аміаку.
Безсатураторний спосіб
Відстоювання води від смоли та фусів