Теплоэнергетика


Приймаючи сучасні виклики з раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів і охороні навколишнього середовища, ГИПРОКОКС пропонує різні схеми з переробки та експлуатації вторинних енергетичних ресурсів технологічних процесів, у тому числі по використанню теплоти в котлах-утилізаторах або при спільній організації технологічного і енергетичного процесів у енерготехнологічних агрегатах.

ГИПРОКОКС - технології ефективного використання вторинних енергоресурсів металургійного і коксохімічного виробництв, розробка комплексних проектів для самозабезпечення підприємств необхідними енергоносіями


Будівництво нових і реконструкція існуючих котелень УСГК:

 • вироблення пари енергетичних параметрів (Р=3,9 МПа, t=440 °С і більше) за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу;
 • теплові схеми котельні з високим рівнем енергозбереження;
 • заходи щодо зниження викидів і стоків.
Котельня УСГК із 2-х блоків
Моноблокова котельня УСГК продуктивністю 80 тонн пари на годину

Утилізація надлишкових циркулюючих газів УСГК:

 • зменшення викидів СО і пилу;
 • вироблення пари енергетичних параметрів за рахунок утилізації хімічного тепла надлишкових циркулюючих газів.

 


Виробництво пари різних параметрів і високоефективне вироблення електроенергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів металургійного та коксохімічного виробництв, а також викопних палив:
 • вибір оптимальної схеми спільного вироблення пари і електричної енергії на засадах загального теплового та газового балансу виробництва;
 • низька собівартість вироблюваної пари та електричної енергії за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів;
 • використання сучасного обладнання провідних виробників (котли та парові турбіни індивідуального виготовлення, газові турбіни, газопоршневі двигуни тощо).

Реконструкція існуючих котелень і ТЕС:
 • вибір оптимальної теплової схеми;
 • ефективне використання палив, у тому числі за рахунок використання інноваційних технологій;
 • реконструкція основного і допоміжного обладнання (котли, турбогенератори, охолоджувачі газів і води, деаераційно-живильні установки, редукційно-охолоджувальні установки тощо).
Редукційно-охолоджувальні установки
Ефективне використання вторинних енергетичних ресурсів металургійного та коксохімічного виробництв за рахунок раціональної схеми газопостачання:
 • вибір оптимальної схеми газопостачання, що забезпечує мінімальне скидання газів на свічки;
 • проектування газопідвищувальних станцій і газорегулюючих пунктів для підвищення/зниження тиску паливних газів;
 • проектування газокомпресорних станцій і систем очищення газів для можливості використання паливних газів сторонніми споживачами.
Газопідвищувальна станція
Розробка систем збирання та повернення конденсату пари:
 • повторне використання конденсату пари;
 • економія коштів на підготовку води високої якості;
 • зменшення споживання вихідної води і зниження стоків.
Насосна збирання та перекачування конденсату пари
Утилізація тепла димових газів коксових батарей:
 • вироблення пари енергетичних параметрів за рахунок утилізації тепла димових газів коксових батарей;
 • використання коксового та доменного газів в установці з коефіцієнтом використання тепла=0,97 за рахунок використання підігрітого кисню, що утримується в газах;
 • зменшення шкідливих викидів від коксових батарей NOx, СО, пилу.
Схема установки теплового знешкодження та утилізації тепла димових газів
Установка теплового знешкодження та утилізації тепла димових газів коксової батареї на ПАТ «Запоріжкокс»