Інформація про діяльність державного підприємства

 

Цілі  діяльності ДП «ГИПРОКОКС» на 2017-2018 р.р. та  стан досягнення  цілей за 2017 рік

Цілі діяльності ДП «ГИПРОКОКС» та Стан досягнення цілей за 2017 рік

 

Річна та квартальна фінансова звітність ДП «ГИПРОКОКС»  за останні три роки

Баланс_Звіт-про-фінРезультати-І-кв_Іпівр_2018рік

Баланс_Звіт про фінРезультати _річна_звітність 2017рік

Баланс квартальна звітність 2017рік

Звіт про фінРезультати І кв_Іпівр_9міс_2017рік

Баланс квартальна_річна_звітність 2016рік

Звіт про фінРезультати І кв_Іпівр_9міс_2016рік

Баланс_Звіт про фінРезультати _річна_звітність 2015рік

Звіт про фінРезультати І кв_Іпівр_9міс_2015рік

 

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності ДП «ГИПРОКОКС» за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону

Звіт аудитора за 2017 рік

Звіт аудитора за 2016 рік

 

Статут ДП «ГИПРОКОКС»  у чинній редакції

Статут 2016

Статут ДП «ГИПРОКОКС» у  попередній редакції

Статут 2015 (попередня редакція)

 

Біографічна довідка  керівника ДП «ГИПРОКОКС»   (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Біографічна довідка Рудика В.І.

 

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника ДП «ГИПРОКОКС»

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника ДП ГИПРОКОКС

 

Рішення суб’єкта управління щодо підприємства (відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності”)

Рішення суб’єкта управління щодо підприємства

 

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності ДП «ГИПРОКОКС» та заходи щодо управління такими ризиками

Фактори ризику та заходів щодо їх уникнення

Відомості про договори, учасником яких є ДП «ГИПРОКОКС»  інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

Договори

Інформація про операції та зобов’язання ДП «ГИПРОКОКС» з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Інформація про операції та зобов’язання