Охорона водного середовища


ГИПРОКОКС – застосування прогресивних схем водопостачання та водовідведення з замкнутими оборотними циклами.

Для охорони водоймищ від забруднення стічними водами передбачаються наступні технічні рішення:

 • закриття циклу води кінцевого охолодження коксового газу;
 • безстічні системи водопостачання (очищення і замикання в обороті шламових вод вуглезбагачувальних фабрик і аспіраційних систем, використання очищених фенольних вод на підприємстві);
 • установки нейтралізації та знешкодження кислотних і інших токсичних стоків;
 • установки регенерації солеутримуючих стоків після хімводоочисток;
 • озонаторні установки;
 • утилізація надлишкового мулу, смоли та масел (зневоднення або термознешкодження);
 • біохімічне очищення фенолутримуючих стічних вод;
 • утилізація фусів, кислої смолки та відпрацьованих розчинів сіркоочисток шляхом подачі у вугільну шихту;
 • кінцеве охолодження коксового газу в закритих системах.

На сучасних біохімічних установках ефективність очищення від фенолу – до 99,9 %; від інших речовин – до 80 – 99,5 %.
При використанні очищених фенолутримуючих вод для гасіння коксу викиди шкідливих речовин з гасильних башт в атмосферу не перевищують викидів, що утворюються при гасінні коксу технічною водою.


 Гипрококс розробляє документацію з:

 • зовнішніх мереж і споруд водопостачання і каналізації;
 • споруд оборотних виробничих циклів технічного водопостачання;
 • споруд збирання й очищення виробничих стічних, дощових і шламових вод;
 • очисних споруд фенольних стічних вод (БХУ);
 • проектів шламової, госппобутової і дренажної каналізацій;
 • принципових схем і балансів водопостачання і водовідведення;
 • міжцехових комунікацій на колонах, у тунелях, каналах та під землею.

Гипрококс курирує проектування субпідрядними організаціями позаплощадкових водозабірних споруд, накопичувачів і відстійників, а також очисних споруд побутових вод.


Схема установки біохімічного очищення фенолутримуючих стічних вод

Установка біохімічного очищення