Охорона атмосферного повітря


Наш девіз: Ваші завдання – наше рішення – загальний успіх!


ГИПРОКОКС - технології та ефективні рішення в сфері охорони навколишнього середовища для досягнення високих виробничих показників, забезпечення нормативних екологічних викидів, комфортних умов для експлуатаційного персоналу


Основні технічні напрямки:

 • розробка та удосконалення технологічних процесів і конструктивних рішень по об’єктах  коксохімічного виробництва, що дозволяють мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище;
 • установки сухого гасіння коксу та комплекси мокрого гасіння коксу вдосконаленої конструкції, що зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу;
 • системи аспірації з одно і двоступінчастим очищенням аспіраційного повітря із впровадженням ВАТ-Технологій;
 • пилоочисні установки систем безпилової видачі коксу, УСГК, установок знепилювання коксу на коксохімічних підприємствах із застосуванням новітнього пилоочисного обладнання;
 • вакуумне пилоприбирання верху коксових печей, виробничих приміщень вуглепідготовчого цеху та об'єктів розсіву коксу;
 • знепилювання місць вивантаження пилу, уловленого в системах аспірації та вакуумного пилоприбирання;
 • системи вентиляції, кондиціювання, системи чиллер-фанкойл із застосуванням сучасного обладнання;
 • енергозберігаючі системи опалення та теплопостачання;
 • системи димовидалення, протидимного захисту, автоматичного пожежогасіння;
 • прибирання приміщень сучасними технічними засобами;
 • впровадження енергозберігаючих заходів для систем аспірації, використання вторинних енергоресурсів;
 • автоматизація та контроль основних параметрів систем із впровадженням новітніх технологій АСУ ТП.
 • оцінка впливу об'єктів коксохімічних підприємств на навколишнє середовище; розробка документів по обґрунтуванню викидів забруднюючих речовин для одержання дозволу на будівництво, у тому числі на викиди в атмосферне повітря.

Досвід проектування
- Багаторічна практика надання інжинірингових послуг коксохімічним підприємствам у різних кліматичних зонах
- Розробка проектної документації із застосуванням програмного забезпечення для виконання розрахунків, графічних матеріалів, у тому числі 3D моделей