Ліцензії, сертифікати


ГИПРОКОКС, що був створений в 1929 році, за своєю організаційно-правовою формою є ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ.
02.06.2012 року назва «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «ГИПРОКОКС» відповідно до законодавства України було змінена на «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»(Скорочене найменування:ДП «ГИПРОКОКС»), що підтверджується випискою з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

ДП «ГИПРОКОКС» має ліцензії / свідоцтва України, Росії, Казахстану на право виконання робіт зі свого профілю.
Відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність» для виконання проектних робіт на території України передбачена професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.


ДП «ГИПРОКОКС» має у своєму складі відповідальних виконавців -  ГІПів, начальників виробничих відділів, інших фахівців, що одержали кваліфікаційні сертифікати інженерів-проектувальників на право виконання робіт (послуг), пов'язаних із проектуванням об'єктів архітектури, проведенням технічного обстеження з наступних видів робіт:
- Виконання інженерних вишукувань.
- Забезпечення механічного опору і стійкості.
- Дотримання вимог пожежної безпеки.
- Забезпечення безпеки життя та здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища.
- Забезпечення економії енергії.
- Забезпечення захисту від шуму.
- Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації.
- Технічне обстеження будинків, споруд.


ДП «ГИПРОКОКС» має ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення з наступних видів робіт: проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей, протидимного захисту, передача тривожних оповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисної обробки на об'єктах з високим, середнім і незначним ступенем ризику з пожежної безпеки.


На підприємстві впроваджена і ефективно діє з 1998 року система управління якістю проектної документації, розроблена відповідно до вимог ISO 9001.


У 2001 році в ГИПРОКОКСі, першому серед проектних організацій України, Міжнародним товариством «Lloyd'sRegisterQualityAssurance» була проведена сертифікація «Системи управління якістю проектної документації», розробленої відповідно до вимог ISO. В даний час система менеджменту якості схвалена сертифікатами відповідності Lloyd's Register Quality Assurance і Національного органу України з сертифікації ДП «Харківстандартметрологія».


У січні 2016 р Lloyd's Register Quality Assurance було виконано оновлення сертифікації на відповідність системи менеджменту якості ГИПРОКОКСу вимогам нової версії стандарту ISO 9001:2015. У січні 2017 р отримано сертифікат на відповідність системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015.


ДП “ГИПРОКОКС” має ДОЗВІЛ на виконання робіт підвищеної небезпеки та зареєстровану ДЕКЛАРАЦІЮ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (відповідно до вимог статті 21 Закону України “Про охорону праці” та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107).


Згідно з документами фахівці ДП «ГИПРОКОКС» мають право виконувати наступні роботи підвищеної небезпеки:


► за Дозволом:

  • Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
  • Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

► за Декларацією:

  • Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
  • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
  • Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.