Довідник коксохіміка


За замовленням УКРКОКСу і під безпосереднім керівництвом ДП «ГИПРОКОКС» готується до виходу «Довідник коксохіміка» в 6 томах:
Том 1. Вугілля для коксування. Збагачення вугілля. Підготовка вугілля до коксування (під ред. Борисова Л.М., Шаповала Ю.Г.).
Том 2. Виробництво коксу (під загальной ред. Рудики В.І., Зінгермана Ю.Ю.).
Том 3. Уловлювання і переробка хімічних продуктів коксування (під ред. Ковальова Є.Т.).
Том 4. Електропостачання. Забезпечення енергетичними ресурсами. Автоматизація керування технологічними процесами (під ред. Рудики В.І., Борисова Л.М.).
Том 5. Проектування, спорудження і уведення в експлуатацію об'єктів коксохімічного виробництва. Екологічна і промислова безпека (під ред. Кравченко О.М.).
Том 6. Економіка, організація й керування коксохімічним підприємством (під ред. Приступи О.М., Котлярова Є.І., Корнилової В.А.).

Том 3 вийшов друком в 2009, том 6 - в 2010, том 1 - в березні 2011, том 2 - в серпні 2014, том 4 - у березні 2016, том 5 - в липні 2016 року

 Із всех питать придбання Довідника звертатися:
тел. +38 (057) 719-60-23, e-mail: to@giprokoks.com.

В першому томі наведена характеристика основних родовищ і технологічні властивості вугілля для коксування, технологія збагачення вугілля, наукові засади складення шихти, наведено опис технології підготовки вугілля для коксування та роботи вуглепідготовчих цехів коксохімічних виробництв. В окремому розділі розглянуті спеціальні технології підготовки вугілля для коксування: вибіркове подрібнення, часткове брикетування, термічна підготовка та ін.


У другому томі описуються основні процеси технології виробництва коксу, якісні характеристики та методи контролю якості коксу. Наведений опис конструкцій коксових печей, вогнетривких матеріалів, що застосовуються для кладки печей, наведені конструкції та технічні характеристики основного технологічного обладнання коксового виробництва. В окремому розділі викладений опис технології коксового виробництва: завантаження і видача, мокре та сухе гасіння, обігрівання печей, методи контролю виробництва. Коротко описані спеціальні технології виробництва коксу і термохімічної переробки вугілля.


В третьому томі наведено опис технології, методи розрахунку, технологічні схеми, основне обладнання цехів уловлювання та переробки хімічних продуктів коксування: первинне охолодження, відсмоктування і транспортування газу, очищення від аміаку, переробка надсмольної води, уловлювання бензольних вуглеводнів, очищення від сірководню та ціаністого водню, переробка сирого бензолу і кам’яновугільної смоли.


Четвертий том складається з чотирьох розділів. У першому розділі дається опис схеми електропостачання підприємства та наведені характеристики споживачів електроенергії в окремих підрозділах. У другому розділі висвітлюються питання постачання виробництва іншими видами енергоресурсів: парою, теплом, стисненим повітрям, азотом і киснем, описані системи водопостачання та водовідведення, очищення стічних вод, внутрішніх санітарно-технічних систем, улаштування інженерних мереж і комунікацій. Третій розділ присвячений опису систем автоматизації технологічних процесів коксохімічного виробництва. У четвертому розділі міститься опис роботи центральної заводської лабораторії з контролю коксохімічного виробництва з повним набором основних і переробних цехів.


У п'ятому томі містяться відомості з організації проектування основних технологічних підрозділів коксохімічного виробництва, по формуванню генерального плану підприємства, про будівельні конструкції великих споруд, наведено опис складу розділу організації будівництва. Окремі глави присвячені опису виконання спеціальних будівельно-монтажних робіт по комплексу та введення в експлуатацію цехів і відділень підприємства. У п'ятий том включені розділи екологічної та промислової безпеки коксохімічного виробництва, поміщені розділи антикорозійного захисту і теплоізоляції обладнання і комунікацій.


У шостому томі розглядаються питання державного регулювання діяльності коксохімічних підприємств, загальногалузеві засади організації, планування, обліку і контролю діяльності коксохімічних підприємств в умовах ринкової економіки. В окремому розділі розглянуто специфіку планування, обліку та оцінки діяльності виробничих підрозділів підприємств. Наведені основні техніко-економічні показники перспективних процесів переробки вугілля і хімічних продуктів коксування.